Asiakashyödyt: vähemmän turhaa työtä

Käännösmarkkinoilla tuntuu helposti syntyvän vastakkainasettelua käännöstoimistojen ja freelance-kääntäjien välille. Käännöstoimistot nähdään stereotyyppisesti kasvottomina välitysorganisaatioina, jotka jakelevat käännöksiä sattumanvaraisesti laajojen freelancer-verkostojensa tehtäväksi. Yksittäinen kääntäjä puolestaan samastetaan tinkimättömään laatuun ja ammattietiikkaan.

Isoilla käännöstoimistoilla ja ammattitaitoisilla freelancereilla on toki omat vahvuutensa. Tässä yhteydessä haluan kuitenkin liputtaa pienten ja ketterien käännöstoimistojen puolesta. Väitän, että niillä on omat valttinsa, jotka käytännössä ovat niin suurten toimijoiden kuin yksittäisen kääntäjänkin tavoittamattomissa.

Käännöstoimisto palvelee joustavammin ja isommalla kapasiteetilla kuin yksittäinen kääntäjä. Myös laadunvarmistus on vankemmalla pohjalla, koska käännöstoimistossa pystytään organisoimaan tehokkaasti sisäinen tarkistusmenettely, jossa kääntäjäkollegat tarkistavat toistensa työt. Syntyy positiivinen, hyvän ja paranevan laadun kierre – ja silkkaa lisäarvoa asiakkaalle.

Toisaalta ketterä toimisto välttää ison organisaation jäykkyydet ja sisäisen kitkan. Omiin inhouse-kääntäjiin perustuva tuotantomalli antaa paremman laaduntuottokyvyn kuin yksinomaan freelancer-verkostoon nojaava toimintatapa.

Ketterän käännöstoimiston keskeisimpiä etuja on matalan ja joustavan organisaation antama mahdollisuus nopeaan ja kitkattomaan tiedonkulkuun. Erityisen selvästi tämä tulee esiin erilaisissa julkaisuprosesseissa.

Ihannetapauksessa julkaisuprosessi etenee suoraviivaisesti sisällöntuotannosta ulkoasun suunnitteluun ja monikielisissä projekteissa usein rinnalla kulkeviin kieliversioiden käännätyksiin. Käännösten valmistuttua kunkin version taitto viimeistellään, ja oikolukujen jälkeen ollaankin valmiita julkaisemaan. Periaatteessa.

Käytännössä prosessiin liittyy varsin usein eri tekstiversioita, muutoksia ja korjauksia, jotka aiheuttavat erilaisia paluulenkkejä prosessin sisälle. Työmäärä on luonnollisesti sitä suurempi, mitä enemmän kieliversioita on.

Pätevä, osaava ja sitoutunut käännöstoimisto pystyy tukemaan asiakasta tehokkaasti julkaisuprosessin hallinnassa. Se on inhouse-henkilöstöön nojautuvan pk-käännöstoimiston ydinosaamista, sillä versionhallinta ja muutosten koordinointi sujuvat optimaalisesti tiiviiltä ja sitoutuneelta organisaatiolta.

Hallittavan kokoinen ketterä käännöstoimisto yhdistää molempien maailmojen parhaat puolet: sitoutuneen oman henkilöstön korkealuokkaisen laaduntuottokyvyn ja työyhteisön synergian, kuitenkin ilman ison ja väkisinkin jossain määrin hajanaisen organisaation tuomaa lisäkitkaa.

Turkka Kulmala
Kirjoittaja on Traductin kippari, piikikäs käännöskukkanen ja terminologiafriikki.

Jaa