Käännöksen hinta – Mistä kannattaa maksaa

käännöksen hinta

Käännöksen hinta on yksi yleisimmistä käännöstoimistolle esitetyistä kysymyksistä. Tähän olisi hienoa pystyä vastaamaan tyhjentävästi yhdellä lauseella, mutta valitettavasti se ei pääsääntöisesti ole mahdollista. 

Miksi ei? Käännöstyön hinta ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä, sillä siihen vaikuttaa useampi eri tekijä. Lähtötekstin pituus on kuitenkin yksi yleisimmistä perusteista käännöksen hinnoittelulle.

Entä miten tekstin pituus sitten mitataan? Tähänkin on eri käännöstoimistoilla omat käytäntönsä. Osa laskee sivuja, osa sanoja, ja osa puolestaan keskittyy merkkimäärään. Me Traductilla mittaamme lähtötekstisi pituuden aina käytettyjen merkkien mukaan: Traductin vakiosivu on 1500 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. 

 

Käännösten hinnat laskevat pitkässä asiakassuhteessa

Pelkän merkkimäärän perusteella käännöksen hinta ei kuitenkaan ole kiveen hakattu. Käännöstyön hintaan vaikuttavat alentavasti muun muassa käännösmuistista tulevat, jo ennestään asiakkaalle käännetyt segmentit sekä lähtötekstin sisäinen toisto. Muistista saatava hyöty nopeuttaa ja tehostaa käännöstyötä, mikä puolestaan laskee asiakkaan kustannuksia. Voidaan siis sanoa, että pitkässä asiakassuhteessa käännösten kustannukset laskevat koko ajan.

Käännökseen käytetty aika on siis myös yksi niistä seikoista, jotka vaikuttavat käännöksen hintaan. Tämä toimii kumpaankin suuntaan: jos teksti onkin luultua haastavampaa, saattaa se näkyä odotettua pidempänä käännösaikana, minkä huomioimme hinnoittelussamme. Mikäli käännökseen taas kuluu luultua vähemmän aikaa, näkyy sekin asiakkaalle käännöksen hinnassa.

Saatuamme käännettävän lähtötekstin nähtäväksemme ja analysoidaksemme, pystymme antamaan kuitenkin hyvin tarkan hinta-arvion käännökselle – ilman tekstin analysointia arviot ovat hyvin suurpiirteisiä. Asiakkaan ilmoitus, että teksti on vaikkapa noin kymmenen sivun pituinen, ei vielä kerro tarpeeksi, sillä paljon riippuu muun muassa siitä, kuinka tiheään teksti on kirjoitettu, millä fonttikoolla ja millaista sisäistä toistoa tekstistä löytyy. 

Tehdessäsi tarjouspyynnön lähetä siis meille samalla käännettävä teksti; sen nähtyämme osaamme antaa sinulle tarkemman hinnan ja samalla myös aikataulun käännöksen valmistumiselle. Vain harva toimisto ilmoittaa käännöstensä hinnaston valmiiksi sivuillaan, sillä käännökset ja niiden hinnoittelu ovat kaikki hyvin tapauskohtaisia.

 

Miksi käännösten hinnat vaihtelevat eri toimistojen välillä?

Käännösten hinnoittelu eri toimistoiden välillä puhuttaa useita asiakkaita. Mikäli olet joskus pyytänyt tarjouksia eri käännöstoimistoilta, olet ehkä huomannut, että käännösten hinnat saattavat vaihdella keskenään paljonkin. Eri käännöstoimistoilla hintaan saattaa kuitenkin esimerkiksi sisältyä eri palveluja: joidenkin toimistojen hintaan sisältyy pelkkä käännös, jotkut sisältävät myös tarkistuksen ja asiakkaan toivomat myöhemmät muutokset. Esimerkiksi Traductilla käännösten hintaan sisältyy aina toisen ammattikääntäjän tekemä tarkistus ja asiakkaan toivomat mahdolliset muutokset. Varmista siis aina ennen käännöksen tilausta, mitä hintaan sisältyy. Pelkkä hinta ei aina kerro koko totuutta.

 

"Varmista aina ennen käännöksen tilausta, mitä hintaan sisältyy"

 

Käännöksen hintaan vaikuttavat toki muutkin elementit tekstin pituuden, vaikeustason, käytetyn ajan ja lisäpalveluiden lisäksi. Kääntäminen on asiantuntijatyötä, jota ei voi tehdä kuka tahansa – ainakaan laadukkaasti. Kääntäjillä on pääsääntöisesti joko alan korkeakoulututkinto, työkokemusta tai kumpikin näistä. Kun halutaan asiantuntijatyötä, näkyy tämä tietenkin hinnassa, kuten useimmilla muillakin aloilla. Voidaankin sanoa, että sitä saa mitä tilaa; jos tilaat työn asiantuntijoilta, jotka ovat kehittyneet opiskelun ja työkokemuksen kautta alansa rautaisiksi ammattilaisiksi, tilaat laadukkaan tuotteen. Laadukas tuote puolestaan ei välttämättä ole aina se halvin tarjolla oleva.

Käännöksen hinnoitteluun vaikuttaa siis pääsääntöisesti kolme eri perustetta:

  1. Lähtötekstin pituus
  2. Kääntämiseen  käytetty aika
  3. Käännökseen mahdollisesti kuuluvat muut lisäpalvelut

 

Sujuva käännösprosessi rakentuu useiden eri ammattilaisten työstä

Toki käännöksen hinta rakentuu muidenkin ammattilaisten kuin kääntäjien tekemästä työstä. Esimerkiksi meillä Traductilla käännösprosessissa ovat mukana ammattimaiset projektikoordinaattorit, jotka toimivat linkkinä asiakkaan ja kääntäjän välillä huolehtien siitä, että käännökset menevät oikeille kääntäjille ja asiakas saa työnsä aikataulun mukaisesti takaisin. 

Tämän lisäksi meillä on alati paikalla oma IT-spesialistimme, joka muun muassa muuttaa asiakkaan lähettämät aineistot oikeisiin tiedostomuotoihin ja huolehtii taitosta, säästäen siten aikaa sekä asiakkaalta että kääntäjiltä. Sujuva käännösprosessi rakentuu siis useiden eri ammattilaisten työstä.

 

Hinnassa säästäminen voi jopa lisätä kustannuksia

Halu säästää käännöksen hinnassa saattaa helposti viedä tiesi kääntäjille, jotka eivät ole alansa rautaisia ammattilaisia – eivätkä välttämättä ammattilaisia lainkaan. Voit verrata käännöksen tilausta vaikkapa talon rakennukseen: maksatko mieluummin hieman enemmän talosta, joka on ammattilaisten rakentama ja palvelee sinua hyvin pidemmän aikaa, vai etsitkö netistä halvimman rakennuttajan vain huomataksesi myöhemmin, että kylpyhuoneen laatat pitää asentaa uudestaan, keittiön putki vuotaa ja koko talo on itse asiassa hassusti vinossa? Korkeammalle hinnalle on usein perusteet.

 

”Voit verrata käännöksen tilausta vaikkapa talon rakennukseen. Etsitkö netistä halvimman rakennuttajan vain huomataksesi myöhemmin, että kylpyhuoneen laatat pitää asentaa uudestaan, keittiön putki vuotaa ja koko talo on itse asiassa hassusti vinossa?”

 

Olemme usein kuulleet asiakkaan tilausta vastaanottaessa, että käännös oli alun perin tilattu muualta, mutta se oli laadultaan niin heikko, ettei yritys voinut käyttää sitä viestinnässään. Siispä asiakas päätyi tilaamaan saman käännöksen uudelleen meiltä. Käännöksen alunperin matala hinta muuttuukin usein reippaasti korkeammaksi kokonaiskustannukseksi, kun tehty työ tehdään uudelleen.

Tämä jos mikä ei ole kustannustehokasta; järkevää onkin jo ensimmäistä käännöstä tilatessaan miettiä, millaista laatua haluaa saada. Firman sisäisen tiedotteen ei välttämättä tarvitse olla kieliasultaan täydellinen, mutta jos käännös on suunniteltu myös yrityksen ulkopuolisille nähtäväksi, kannattaa miettiä, millaisen kuvan omasta yrityksestään halua antaa. Matala hinta ei automaattisesti merkitse huonoa laatua, mutta käännösten hinnoille on usein hyvät perusteet, ja ne antavat usein osviittaa tarjotun palvelun laadusta.

Ota rohkeasti yhteyttä ja lähetä meille näytille käännettävä tekstisi – annamme sinulle tarkan arvion käännöksen hinnasta ja aikataulusta!

Lue lisää Traductin käännöspalveluista!

 

Juulia Bernhardt

Traductin myynti- ja markkinointivastaava, joka pitää hyvistä ja huonoista sanaleikeistä


 

Jaa