Kyselevä kääntäjä

Kääntäjä on kyseleväinen otus. Usein asiakkaat suhtautuvat myönteisesti kääntäjän tarkentaviin kysymyksiin, joskus niitä saatetaan oudoksua. Ehkä kysymysten esittämistä jopa arastellaan. Mielestäni ei pitäisi.

Kääntäjän kysymysten lähtökohtana on se, että kyse ei ole mekaanisesta koodinvaihtoprosessista, jossa yhden kielen mukainen merkkijono yksinkertaisesti korvataan toisen kielen vastaavalla. Selkeästi rajattu monikielinen termityö saattaa lähestyä tällaista yksikäsitteisyyttä, mutta useimmiten käännösviestintä on huomattavasti monitahoisempaa ja olosuhdesidonnaisempaa. Ratkaisut eivät aina ole yksiselitteisiä, joten prosessi vaatii mahdollisuuden palauteluuppeihin.

Usein käännettävät viestit tietenkin selittävät itse itseään – asiat toistuvat ja niihin viitataan eri näkökulmista, kuvat ja kaaviot avaavat tekstiä – joten järkevä kääntäjä lukee ensin loppuun ennen kuin kiirehtii esittämään kysymyksiä.

Aina apuna ei kuitenkaan ole selkeää kokonaisuutta. Jolleivät aiemmat samasta aiheesta laaditut tekstit ja muut viestit ole kääntäjän käytettävissä, hän tarvitsee tietoa niistä. Jotta kääntäjä pystyy kertomaan asiakkaan tarinan uskottavasti, hänen on pystyttävä liittymään muuhun viestintään, mukautumaan siihen ja vahvistamaan sitä. Minimissään olisi vältettävä olennaiset ristiriidat ja sekaannukset.

Asiakkaan kotisivut ja muu verkkoaineisto on tietenkin modernin kääntäjän selkeä asiakastiedon ykköslähde. Jos vastausta ei sieltä löydy, ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin kysyä.

Kun puhutaan ”pelkän” kääntämisen yli menevästä toimittavasta työstä, mihin nykyisin usein viitataan käsitteellä transcreation, näkökulma ja tiedon tarve laajenevat entisestään. Kääntäjä-editori kaipaa jo selkeää briiffausta laadittavan tekstin taustasta, tavoitteista ja siihen kohdistuvista vaatimuksista.

Kääntäjälle relevantteja kysymyksiä on tietenkin monenlaisia, osa liittyy asiasisältöön, osa liittyy kieleen, sen variantteihin ja vivahteisiin, osa terminologiaan.

Yksityiskohtiin ei kuitenkaan kannata suotta juuttua etukäteen. Viestintä on hetkessä elämistä ja muuttuviin tilanteisiin mukautumista.

Olennaista on muistaa, että kääntäjä ei kysele huvikseen joutavia vaan pyrkii ymmärtämään, mikä on asiakkaan viestin ydin, pyrkii jalostamaan esiin asiakkaan oman äänen – kertoakseen asiakkaan tarinan, niin että se vaikuttaa ja tekee tehtävänsä.

Turkka Kulmala
Kirjoittaja on Traductin kippari, piikikäs käännöskukkanen ja terminologiafriikki.

Jaa