Miksi kannattaa valita ammattikääntäjä? Osa 2

Tervetuloa takaisin! Palatkaamme siihen, mihin viime viikolla jäimme. Kerroimmekin jo muutamia esimerkkejä, jotka erottavat ammattikääntäjän kielen harrastajasta. Jotta aihe tulisi käsiteltyä tarpeeksi kattavasti, jatkamme tämän viikon julkaisussa aiheesta lisää.
 

Nopeus

Ammattikääntäjä on hyvin suurella todennäköisyydellä nopeampi kääntämään kuin harrastaja, jolla ei ole kokemusta ammattimaisesta kääntämisestä. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että kokenut ammattikääntäjä tuottaa täysin viimeisteltyä ja valmista tekstiä keskimäärin 5-10 käännössivua päivässä. Tämä tietenkin riippuu myös paljon tekstin vaikeustasosta. 

Nopeus syntyy monesta osatekijästä, kuten tiedon haun taidosta, teknologian hallinnasta ja mahdollisesta jo kertyneestä alan asiantuntemuksesta. Ilman näitä osatekijöitä ei kielitaitoiselta harrastajalta ole realistista odottaa likikään vastaavia määriä edes karkeaa raakatekstiä. 
 

Itseluottamus ja ongelmanratkaisukyky

Koska tekstiä harvoin käännetään sanasta sanaan, on kääntäjän uskallettava tehdä pieniä muutoksia ja ratkaisuja käännettävän tekstin sujuvuuden varmistamiseksi kohdekielellä. Se, ettei lähtötekstiä noudata orjallisesti, vaatii tietynlaista rohkeutta ja uskoa omaan arviointikykyyn. On mahdollista, että valmiin käännöksen palautuksen jälkeen asiakas huomauttaa, että jokin sana on jätetty kääntämättä. Tässä kohtaa kääntäjän tulee pystyä perustelemaan miksi. Tämä vaatii kääntäjältä itseluottamusta ja myös kokemuksen tuomaa varmuutta.

Joskus tilanne voi olla se, että lähtöteksti tarvitsee jopa huomattavaa editointia. Kääntäjällä pitää olla riittävästi kokemuksen tuomaa varmuutta ja arviointikykyä tunnistaakseen tämän ja puhumaan asiasta käännöksen tilaajalle. Huonosta tai virheellisestä lähtötekstistä on vaikeaa saada aikaiseksi hyvää käännöstä, ja siksi myös lähtöteksti saattaa kaivata editointia.

Toisaalta joissain tilanteissa olennaista on nimenomaan alkutekstin sisällön mahdollisimman tarkka välittäminen sellaisenaan – myös tämän tunnistaminen kääntäjän ammattitaitoa.
 

Tarkkuus ja reflektointi

Ammattikääntäjä on hyvin selvillä omista vahvuuksistaan, mutta myös rajoitteistaan. Vaikka hän osaisi kohdekieltä todella hyvin, on erityisesti ei-natiivina kielenpuhujana kuitenkin yleistä, että synonyymien ja merkityksiltään läheisten sanojen pienistä nyanssieroista ei voi olla täysin varma, ainakaan ilman taustatyötä. Usein jokin termi ei välttämättä ole suoranaisesti väärä, mutta sille voisi olla vielä parempi vaihtoehto. Ammattimainen kääntäjä hakee lisää tietoa, kunnes ratkaisu on perusteltu pitävästi.

Epäileväinen ja kyseenalaistava luonne on piirre, joka syntyy koulutuksen ja työskentelyn tuoman kokemuksen kautta. Kun harrastelija etsii käännöstä sanalle juhla, antaa eräs nettisanakirja vastaukseksi 22 erilaista englanninkielistä vastinetta. Celebration, function, bash, party – hyvälläkin kielitaidolla on vaikea saada varmuus, mikä vaihtoehdoista on se oikea. Ilman varmaa tietoa valinta menee arpomiseksi ja helposti pieleen. 

Ammattikääntäjä tiedostaa mahdollisen epävarmuuden ja tunnistaa taustatyön tarpeen. Valintoja ei tehdä sattumanvaraisesti tutkimatta ensin tarkkaan, mikä tekstikohdan tarkka merkitys ja asiayhteys on. Ammattikääntäjä osaa epäillä ja kyseenalaistaa, ja on tarkka toimittamansa työn paikkansapitävyydestä. 
 

Erikoisalatietämys

Niin ammattikääntäjän kuin hyvän käännöstoimiston tunnusmerkki on tavanomaista syvällisempi tietämys omista erikoisaloista. Monilla kääntäjillä on koulutuksen ja kokemuksen tuomaa osaamista joltakin määrätyltä tieteen tai tekniikan alalta tai vaikkapa juridiikasta. Ammattikääntäjä ei nojaa pelkästään kielitaitoonsa vaan kartuttaa myös asiaosaamistaan esimerkiksi täydennyskoulutuksen kautta. Traductilla on vahvaa osaamista esimerkiksi finanssi- ja vakuutusalasta, metallurgiasta ja terästeollisuudesta, metalli- ja konepajateollisuudesta sekä metsäteollisuudesta.
 
 

Kielen harrastajaa ja ammattikääntäjää voi yhdistää hyvä kielitaito, mutta ammattikääntäjä on käännöksen laadun kannalta se parempi ja turvallisempi valinta. Tuskin haluaisit pallolaajennustasikaan suorittamaan henkilöä, joka ei ole ollut päivääkään lääketieteellisessä, vaikka hän osaisikin kaikki Greyn anatomian jaksot ulkoa.  
Kielenharrastajastakin voi tulevaisuudessa toki tulla erinomainen ammattikääntäjä, mutta se vaatii aikaa ja kokemusta, eikä siihen ole oikotietä. Ammattilainen on ammattilainen hyvästä syystä. 
 

Juulia Bernhardt
Traductin markkinointiassistenttiharjoittelija, joka pitää hyvistä ja huonoista sanaleikeistä

Jaa