Miksi kannattaa valita ammattikääntäjä? Osa 1

Onko sinulla teksti, joka pitäisi kääntää englanniksi? Vaihtoehtoja tekstin kääntämiseen on useita, kuten Google Translate, siskon tyttö, joka sai juuri kympin lukion englannin kokeesta sekä naapurin Richard, joka on asunut Suomessa jo puoli vuotta ja varmaan ymmärtää jo aika hyvin suomea. 

Jos ammattikäyttöä ajatellaan, on kuitenkin todettava –­ Google Translatea, siskon tyttöä tai naapurin Richardia yhtään väheksymättä – että parempi vaihtoehto olisi ammattikääntäjä. On hyvin yleistä ajatella, että kääntää voi kuka tahansa, joka osaa kielen. Ammattimaiseen kääntämiseen tämä ei kuitenkaan riitä, vaikka kielitaito olisi hyväkin. 

Miksi ei? 

Ammattikääntäjillä on takanaan joko soveltuva yliopistokoulutus tai vuosien työkokemus. Kääntäjältä vaaditaan kielitaidon lisäksi muitakin taitoja, jotka syntyvät vain kokemuksen ja koulutuksen kautta. Traductin tiimi kokosi yhteen tärkeimpiä taitoja ja ominaisuuksia, jotka tekevät kääntäjästä ammattilaisen.
 

Viestin välittäminen

Kääntämisessä tärkein taito on kyky ymmärtää, mitä alkuperäisessä viestissä todella sanotaan ja millaisena se tulee välittää kohdekielelle, jotta se saisi kohdekulttuurissa aikaan samanlaisen reaktion kuin lähtökulttuurissa. Vai onko tilanne kenties se, että viestin tulee välittää jokin muu sanoma, kuin lähtökielessä? 

Kääntäjä ei käännä vain sanoja toisen kielen sanoiksi, vaan välittää viestin. Tämän sisäistäminen on yksi tärkeimmistä asioista, jotka erottavat ammattikääntäjän kielen harrastajista. Hyvällä kielitaidolla voi kyetä jopa erinomaisesti korvaamaan sanoja toisilla, mutta se ei vielä takaa, että haluttu viesti välittyy toiselle kielelle ilman, että viestin sisältö kärsii.  

Traductissa keskeinen lähtökohta on ns. funktionaalinen kääntämistapa: käännösratkaisuissa otetaan aina huomioon tekstin käyttötarkoitus ja tekstilaji, eikä pelkästään se, miten tekstin kirjoittaja on sanansa asettanut.  Sopimuskäännöksen esimerkiksi pitää olla tarkka ja täsmällinen, mutta markkinointiteksti saattaa vaatia luovempaa otetta.
 

Taitoa etsiä tietoa

Yksikään kääntäjä ei – kokemuksesta huolimatta – voi tietää kaikkien kääntämiensä alojen asiasisältöä ja termejä. Tärkeämpää onkin taito etsiä tietoa. Kokenut kääntäjä tietää, mitkä nettisanakirjat ovat laadukkaita tietyillä kielipareilla, mistä löytää kattavia termipankkeja juuri sinun käännöksesi alaa varten ja miten etsiä luotettavia rinnakkaistekstejä kohdekielellä, eli tekstejä, jotka liittyvät läheisesti kääntämääsi aiheeseen. 

Tämä kaikki edellyttää, että kääntäjä ensin tunnistaa tarpeensa etsiä lisätietoa, eikä lähde ratkomaan epävarmoja kohtia yksinkertaisesti arpomalla eri ratkaisujen välillä etsimättä niille kunnollisia perusteita. 

Tiedonhakutaidot ja kyky arvioida lähteiden luotettavuutta kertyvät kokemuksen myötä. Pelkän oman kielitaidon ja yhden nettisanakirjan varaan ei käännöstä voi jättää. Yhtä käännöstä varten kääntäjä saattaa tarvita useaa eri sanakirjaa, lukuisia termipankkeja ja rinnakkaistekstejä, Wikipediaa ja vaikkapa Googlen kuvahakua. On siis tärkeää tunnistaa, milloin tarvitsee apua ja mistä sitä parhaiten löytää.
 

Kirjallisen ilmaisun taito

Hyvän kirjoittamisen aineksia ovat lahjakkuuden ohella myös koulutus ja kokemus. Alkutekstin lauserakenteita ja ilmaisuja ei voi kopioida sanasta sanaan kohdekielelle, vaan kääntäjän on osattava ilmaista tekstin viesti kohdekielellä sujuvasti, oikeakielisesti ja luontevasti. Käännöstä ei yleensä saisi tunnistaa käännökseksi, vaan käännöksen tulisi olla mahdollisimman huomaamaton. 

Kääntäjä voi uransa aikana kääntää useita eri tekstilajeja aina teknisistä käännöksistä luovempiin transcreation-käännöksiin ja jopa kaunokirjallisuuteen. Kääntäjän tulee hallita eri tekstilajien tyyli ja osata ilmaista itseään tavalla, joka on tarkoituksenmukainen juuri kyseiselle käännökselle. 

Vaikka toinen ammattilainen tarkistaisikin käännöksen, ei hänen vastuullaan voi olla koko kielellisen tyylin korjaaminen. Kääntäjän tulee siis kyetä välittämään sisällön lisäksi myös tyyli julkaisukelpoisena. 
 

Teknologian hallinta

Kääntäminen edellyttää nykyisin paljon muitakin kuin pelkän Word-ohjelman hallintaa. Ammattikääntäjät käyttävät työssään lähes poikkeuksetta myös käännösmuistia, joka helpottaa ja ennen kaikkea nopeuttaa kääntämistä merkittävästi. Käännösmuisti ei kuitenkaan merkitse samaa kuin konekäännin; käännösmuisti yksinkertaisesti muistaa kaikki kääntäjän aiemmat työt samalle asiakkaalle, ja uuden käännöstyön aikana muisti tarjoaa kääntäjän käyttöön valmiit katkelmat, jotka on käännetty vastaavista elementeistä jo aiemmissa töissä.

Eri käännöstoimistot käyttävät erilaisia käännösmuisteja ja jo pidempään kääntäjänä työskennellyt saattaa hallita useammankin eri käännösmuistin käytön. Hyvä käännöstoimisto hoitaa sujuvasti käännösmuisteihin ja muuhun käännösteknologiaan liittyvät työvaiheet, niin että sinun ei käytännössä tarvitse niistä sen enempää välittää.  Nämä teknologiat ovat opeteltavissa, mutta ne vaativat resursseja, kuten aikaa ja rahaa, eikä kielen harrastajalla voi olettaa olevan näitä käytössään samalla tavalla kuin ammattilaisella. 
 

Mitä muuta ammattikääntäjältä vaaditaan? Koska kerrottavaa riittää, jatkamme aiheesta ensi viikolla. Stay tuned! 
 

 

Juulia Bernhardt
Traductin markkinointiassistenttiharjoittelija, joka pitää hyvistä ja huonoista sanaleikeistä

 

 

Jaa