Monimuotoinen käännöspalvelu

Tiistaina juhlistettiin kansainvälistä naistenpäivää. Sen yhteydessä mieltä kiinnitti seikka, jota en ole aiemmin tullut ajatelleeksi: Traductissa on tällä hetkellä töissä tarkalleen saman verran naisia ja miehiä.

Tuskin on kovin väärin veikattu, jos arvaan, että olemme käännösalalla jonkinlainen harvinaisuus. Suurin osa kielten, kääntämisen ja viestinnän opiskelijoista on naisia, mikä väkisinkin näkyy käännösalan naisvaltaisuutena. Naisten kanssa on kyllä mukava tehdä töitä, mutta tasapainoinen sukupuolijakauma on mielestäni Traductille etu. Miehillä ja naisilla tuntuu usein luonnostaan olevan asioihin hiukan erilainen lähestymistapa ja myös kiinnostuksen kohteet näyttävät valikoituvan vähän eri suuntiin. Käännöstyössä tämä on vain hyvä – saadaan erilaisia näkemyksiä, yhteinen näkemys ja ajattelu avartuu.

Kun vielä ikäjakaumakin ulottuu melko tasaisesti lähes laidasta laitaan, hyvän työyhteisön rakentuminen ei jää Traductissa ainakaan henkilöstön monimuotoisuudesta kiinni. Myös eri-ikäisten kollegoiden erilaiset elämänkokemukset ja koulutustaustat ovat vahvuus käännöstyössä.

Toki firmasta löytyy vielä lisäksi eri kansallisuuksia ja eri kielten syntyperäisiä puhujia, mutta se kuuluu alan luonteeseen, joten ei siitä sen enempää.

Mitä väliä tällä kaikella on? Suhtaudun yleensä skeptisesti työelämän muotivirtauksiin, mutta uskon että nykyisellä monimuotoisuuden korostamisella on perusteensa. Eri-ikäisillä, eri teitä alalle kouluttautuneilla ja mitä moninaisimmista asioista kiinnostuneilla käännösviestinnän asiantuntijoilla on yhdessä paremmat edellytykset kertoa asiakkaan kuin asiakkaan tarina uskottavasti.

 

Suhtaudutaan armollisesti ajattelu- ja toimintatapojemme eroavuuksiin

Arvostakaamme siis toisiamme, niin nais- kuin mieskollegat, ja suhtaudutaan armollisesti ajattelu- ja toimintatapojemme eroavuuksiin. Rohkeimmin nimittäin katsovat tulevaisuuteen työyhteisöt, jotka keskittyvät yhdistävään eikä erottavaan, näin uskon.

Turkka Kulmala
Kirjoittaja on Traductin kippari, piikikäs käännöskukkanen ja terminologiafriikki.

Jaa