Osaoptimoitko viestintää

Kun puhutaan teknisistä ja taloudellisista ratkaisuista, tasapainoinen kokonaisuus on useimmiten avain järkevään tulokseen. Optimoimalla pelkästään jotakin tiettyä osa-aluetta joudutaan helposti ojasta allikkoon.

Ajankohtaiseksi esimerkiksi sopii esimerkiksi kestävä kehitys liikenteessä: mistä seuraaja pitkään uskollisesti palvelleelle mutta saastuttavalle polttomoottorille? Kaasu on luonteva vaihtoehto, mutta biokaasua ei ole saatavilla läheskään riittävästi ja maakaasun tuotantoon liittyy osin samoja ongelmia kuin öljyyn. Sähköautojen käytettävyys paranee jatkuvasti akkutekniikan kehityksen ja sen myötä pitenevän toimintasäteen ansiosta, mutta auton päästöt riippuvat ratkaisevasti sähkön tuotantotavasta. Lisäksi sähkömoottoritekniikka ja akut kasvattavat auton kuollutta massaa, jonka liikuttelu on periaatteessa täysin turhaa.

Toisin sanoen parannus yhdessä ominaisuudessa voi merkitä huononnusta toisaalla. Sama pätee myös viestintään.

Monikielisessä viestinnässä keskeisiä arviointikriteerejä ovat hinnan ohella ja jopa tärkeämpinä laatu ja nopeus. Tekstin laatu on tietenkin jossain määrin subjektiivinen asia, mutta yksi keskeinen mittapuu on käytetyn terminologian oikeellisuus ja johdonmukaisuus.

Hyvää ei saa halvalla. Minimiin puristettu hinta tarkoittaa käytännössä kokemattomia ja jopa epäpäteviä kääntäjiä, puuttuvia tarkistuskierroksia ja kaiken alleen jyräävää aikapainetta: kääntäjän on pakko hakata tekstiä vimmaisella tahdilla, jotta pääsisi edes jonkinlaisille palkoille. Ei hänen kannata tarkistella termejä eikä muutenkaan hioa tekstiä. Tietenkin myös virheiden mahdollisuus kasvaa.

Tietysti moderni teknologia auttaa tässäkin asiassa, käännösmuistin ja termitietokannan avulla käytettyjen ilmaisujen ja termien yhtenäisyyttä pystytään varmistamaan, mutta käännösteknologia ei ole mikään taikakeino, joka muuttaa kaiken parhain päin, jos kääntäjällä ei muutoin ole edellytyksiä laadukkaaseen työhön.

Osaoptimointi vie ojasta allikkoon myös viestinnässä

Oma mielipiteeni on, että parhaaseen tulokseen päästään pitkäjänteisellä yhteistyöllä, olipa painopisteessä sitten tekstin viestinnällinen teho ja viimeistelty kieliasu, korrekti terminologia tai nopeiden ja muuttuvien aikataulujen pitävyys – vieläpä kohtuulliseen hintaan. Tähän saadaan edellytykset, kun ymmärretään, että tehokas ja laadukas viestintä vaatii kaikille osapuolille järkeviä toimintaedellytyksiä.

Turkka Kulmala
Kirjoittaja on Traductin kippari, piikikäs käännöskukkanen ja terminologiafriikki.

Jaa