Sisäinen tarkistus Traductin laadun takeena

Joka ikisen Traductin käännöksen käy läpi kaksi silmäparia. Mitä se tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on asiakkaalle? Katsotaanpa.

Laatukäsikirjassamme lukee näin: ”Tarkistusmenettelyn tarkoituksena on varmistaa Traductin asiakkaalle tai asiakkaan edustajalle (mainostoimisto, painotalo jne.) toimitettavan käännöksen virheettömyys ja sopimuksenmukaisuus.” Kaikkien käännösten tarkistaminen on Traductin vakioitu laadunvarmistuskäytäntö, kiinteä osa tuotantoprosessiamme sekä EN 15038 ‑standardin mukaan sertifioitua laatujärjestelmää.

Sisäisen tarkistuksen tarkoituksena on välttää huolimattomuus-, ajatus- ja kirjoitusvirheiden ja muiden laatupoikkeamien pääsy asiakkaalle asti. Kaupan päälle tekstiin saadaan toinen, tuore näkökulma. Tarkistajan roolina ei pohjimmiltaan ole metsästää virheitä vaan myös ja ennen kaikkea luoda laadullista lisäarvoa.

Tämä ei tietenkään poista kääntäjän vastuuta ”omavalvonnasta”: Traductin käännös on aina lähdetekstin merkityksen mukainen, kohdekielen ja toimialan yleisiä normeja ja käytäntöjä vastaava sekä toimeksiantobriiffauksen mukainen viesti. Kääntäjä käyttää asiakkaan toimialan yleisten käytäntöjen mukaista ja asiakkaan toivomaa terminologiaa. Tekstit noudattavat kunkin kielen yleisiä normeja, kielenhuollon suosituksia sekä asiakkaan tyylillisiä toivomuksia. Ulkoasu, tiedostoformaatti yms. tietenkin vastaavat asiakkaan vaatimuksia.

Tarkistaja on käytännössä yleensä toinen kääntäjäkollega. Tarkistuksen jälkeen kääntäjä käy läpi tarkistajan kommentit, tekee tarvittavat korjaukset ja muutokset sekä viimeistelee lopuksi työn toimitusta varten.

Minkälaisiin asioihin Traductin sisäinen tarkistaja käytännössä kiinnittää huomiota? Tekstin on tietenkin ennen muuta oltava sisällöltään korrekti, looginen ja helppolukuinen. Tekstityöläisen ammattiylpeys ei salli leväperäisyyttä oikeakielisyydessä, mukaan lukien välimerkitys. Käytetyn terminologian pitää olla korrektia. Mitään ei saa jäädä kääntämättä. Lukujen, päivämäärien jne. pitää olla oikein. Erityishuomiota kaipaavia kohtia ovat myös nimet, otsikot, kuvatekstit jne.

Tarkistuksen jälkeen kääntäjä käy läpi kommentit ja korjausmerkinnät sekä keskustelee tarvittaessa ongelmista tarkistajan kanssa.

Sanotaan, että laatua ei synny varmistamalla tai kontrolloimalla vaan tekemällä – Traductissa laatu kuitenkin tehdään osaltaan nimenomaan tarkistamalla.

Turkka Kulmala
Kirjoittaja on Traductin kippari, piikikäs käännöskukkanen ja terminologiafriikki.

Jaa