Traducting arvo #1: asiantuntijuus

Viikko sitten kirjoitin Traductin arvojen – asiantuntijuus ja kumppanuus – monivaiheisesta syntyprosessista. Pitkään ja huolella vaivatusta taikinasta nousi tukeva leipä, joka on ravinnut yritystämme jo 15 vuoden ajan. Nyt tarkastelen hieman lähemmin, miksi juuri nämä kaksi asiaa nousivat ylitse muiden ja mitä me niillä oikeastaan tarkoitamme.

Traductin perusti vuonna 1985 joukko Turun kieli-instituutin ja sittemmin yliopiston kääntäjänkoulutuksessa työskennelleitä opettajia, jotka päättivät tehdä akateemisesta osaamisestaan bisneksen ja tarjota elinkeinoelämälle parempia käännöksiä. Asiantuntijuus on siis ollut alusta lähtien Traductin luissa ja ytimissä.

Asiantuntijuus on meille sekä sisäistä että ulkoista toimintaa luonnehtiva käsite. Sisäisesti asiantunteva organisaatio tarjoaa mahdollisuuden käyttää monipuolisesti tietojaan ja taitojaan ja ruokkii ammatillista kasvua. Ulkoisesti asiantuntijuus tuottaa asiakkaalle lisäarvoa korkealaatuisen, liiketoimintatavoitteita tukevan viestinnän muodossa.

Pitkäjänteinen asiantuntijuuden kehittäminen antaa kääntäjälle mahdollisuuden todella perehtyä asiakastoimialaan ja kunkin asiakkaan erityispiirteisiin. Organisaatiot, toimintatavat, keskeinen teknologia ja tuotantoprosessit tulevat tutuiksi. Kääntäjä pystyy syventämään osaamistaan ulkokohtaisesta termien opettelusta todelliseen käsitteiden ja niiden suhteiden tuntemukseen: puhutaan asiasta eikä pyöritellä sanoja.

Kun päästään tälle tasolle, kääntäjällä on edellytykset kirjoittaa asiantuntevasti, käyttäen alan ammattilaisten todellista, elävää kieltä, jolloin käännös on todellinen viestinnän väline eikä alkutekstiä mitenkuten hapuileva pastissi. Tähän tietysti liittyy kääntäjän perinteinen kielellinen ja viestinnällinen asiantuntijuus – omat työkielet ja niihin liittyvät kulttuuripiirit on tunnettava hyvin, ja osaamista on jatkuvasti kehitettävä.

Kääntäjän ja käännöstoimiston asiantuntijuus liittyy myös viestintäprosessin muihin toimijoihin: mainos- ja viestintätoimistoihin, painotaloihin, visuaalisen viestinnän ammattilaisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa vaikkapa sitä, että nykyaikaiset työkalut nivovat kääntäjän työn tehokkaasti viestinnän kokonaisuuteen. Taitettu teksti voidaan kääntää suoraan takaisin taitettuun formaatti. Kääntäjä hoitaa tarvittaessa oikoluvun ja ottaa huomioon painotekniset tai verkkojulkaisuun liittyvät spesifikaatiot.

Asiantunteva kääntäjä ei työskentele umpiossa vaan ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon prosessin muut osapuolet. Tähtäimessä on aina koko prosessin tavoite: toimiva ja tehokas viestintä.

Turkka Kulmala
Kirjoittaja on Traductin kippari, piikikäs käännöskukkanen ja terminologiafriikki.

Jaa