Vuosi 85 - kauan on aikaa siis

Traductin perustamisesta tuli 17. lokakuuta kuluneeksi 30 vuotta. Se on yritykselle pitkä ikä. Tasavuosia juhlistettiin oman porukan, perustajajäsenien ja muutaman läheisen yhteistyökumppanin kesken Traductin historian alkuhämäriin läheisesti liittyvän ravintola Foijan kellarikabinetissa. Toimitusjohtajalle luonnollisesti lankeaa tällaisissa tilaisuuksissa velvollisuus lausua jotakin painavaa. Kertaan nyt täällä blogissa muutamia esittämiäni ajatuksia.

Suomi vuonna 1985 oli kovin erinäköinen kuin tänä päivänä. Vuoden vaihteen jälkeen valtiojohto joutui vastahakoisesti myöntämään, että Lappiin on pudonnut mitä ilmeisimmin venäläisten lentolaite, alkuun puhuttiin risteilyohjuksesta. Ohjusta etsittiin Inarinjärven jäällä vuosisadan siihenastisissa ennätyspakkasissa. Uutiskuvissa avannon reunalla poseerasi joulupukki. Lopulta mystinen kapine osoittautui sotaharjoituksista Barentsinmereltä karanneeksi maaliohjukseksi. Suurvaltanaapurimme nimi oli tuolloin Neuvostoliitto, eikä sitä ollut tapana arvostella, oli syy mikä tahansa. Tilanne oli siis ulkopoliittiselle johdolle kiusallinen. Ulkoministerinä oli muuten eräs Paavo Väyrynen. Nykyisin paljon esillä olevan Schengenin sopimuksen allekirjoitti kesäkuussa 1985 vasta ensimmäiset viisi Euroopan yhteisön jäsenmaata.

Tällaiseen Suomeen Traduct perustettiin lokakuussa 1985 tarjoamaan elinkeinoelämälle korkealaatuisia käännöspalveluita.

Vuosikymmenet vierivät. Tuli lama, josta Traduct selvisi ehjin nahoin. Suomi elpyi ja liittyi Euroopan unioniin. Kääntäjät ja tulkit nousivat Brysselin koneeseen. Käännösala eli korkeasuhdannetta.

Uudempi talouskriisi on haastanut myös Traductin. On ollut tiukkoja paikkoja, on taisteltu ja itketty – mutta on myös tehty mielekästä työtä hienolla porukalla ja hyvässä hengessä, on naurettu ja rakastettu.

Vuonna 2015 Suomi opettelee globaalia taloutta, ja Traduct hakee tulevaisuuden suuntaa kohti yhä digitaalisempia käännöspalveluja – kuitenkin yhä edelleen laatu edellä.

Kognitiotutkija ja kasvatuspsykologi Howard Gardnerin keskeisiä tutkimusaiheita on good work – mielekäs työ, jolla on merkitystä yhteiskunnalle, josta on hyötyä ihmisille ja joka on eettisesti korkeatasoista. Hänen peruskäsitteensä on the mind: ihmisen kognitiivisten kykyjen kokonaisuus. Sen hän jakaa viiteen osaan, five minds.

The disciplinary mind merkitsee kurinalainen keskittyminen omaan tehtävään ja ammattitaidon kehittämiseen. Vertaa: Traductin arvo on asiantuntijuus.

The synthesizing mind viittaa laaja-alaiseen tiedon hyödyntämineen, synteesien muodostamiseen itsen ja muiden hyväksi. Vertaa toinen Traductin arvoista: kumppanuus.

The creating mind on avoin uusille ideoille ja toimintatavoille. Sille on ominaista innovaatiokyky, riskinotto, uudet löydöt. Vertaa: asiantuntijuus.

The respectful mind pyrkii kunnioittamaan toista ihmistä ja hänen ajattelutapaansa. Kunnioittava mieli nauttii erilaisten ihmisten seurasta: Vertaa: Traductin arvo kumppanuus.

The ethical mind laajentaa näkökulmaa. Eettinen mieli kysyy, ”minkälainen ihminen, työntekijä, kansalainen haluan olla”. Vertaa: kumppanuus.

Gardner katsoo nämä viisi mieltä nousevassa digiajassa ratkaisevan tärkeiksi menestystekijöiksi. Traductin arvot asiantuntijuus ja kumppanuus ovat hyvin lähellä niitä, joten rohkenen toivoa ja uskoa, että meillä on vankka pohja, jolle rakentaa Traductin tulevaisuutta nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Malja meille ja teille kaikille teille kurinalaisille, syntetisoiville, luoville, kunnioittaville, eettisille mielille – to all of you amazingly beautiful and lovable minds!

Turkka Kulmala
Kirjoittaja on Traductin kippari, piikikäs käännöskukkanen ja terminologiafriikki.

Jaa