Sertifioitu käännöspalveluiden tarjoaja

Näin varmistamme viestintäsi laatua

Traductin palvelut ovat aina asiakaslähtöisiä ja korkealaatuisia. Koko henkilöstömme ja kaikki yhteistyökumppanimme ovat päteviä ammattilaisia. Kuuntelemme toiveitasi etukäteen ja palautettasi jälkikäteen ja toimimme niiden mukaan. Meille laatu tarkoittaa aina tarkoitustaan vastaavaa, toimivaa viestintätuotetta.

partnership-img.jpg

Toimintamme ja käännöstemme toimivuuden takeena on laatujärjestelmä, jonka Kiwa Inspecta on sertifioinut 21.9.2017 käännöspalveluiden kansainvälisen standardin
EN ISO 17100:2015 Translation Services - Requirements for translation services mukaisesti.

1

Toimeksiantojen vastaanotto

Tarjouspyyntösi ottaa vastaan kokenut käännösalan ammattilainen. Hän selvittää toimeksiantoosi parhaiten soveltuvat kääntäjät, tarkistajat ja tekniset resurssit. Siksi sinulta ehkä pyydetään lisätietoja – jotta viestintätavoitteesi voitaisiin toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Mieluiten analysoimme saman tien koko tekstin, jotta tarkka tekstimäärä ja käännösteknologian tarjoamat avut voidaan selvittää heti. Kanssasi neuvotellaan myös tarpeitasi vastaava aikataulu.

2

Käännös

Traductin kääntäjillä on ISO 17100 -vaatimusten mukaisesti joko käännösalan korkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kahden vuoden työkokemus täysitoimisena kääntäjänä tai viiden vuoden työkokemus täysitoimisena kääntäjänä.

Traduct edellyttää kääntäjiltä vankkaa osaamista. Kääntäjän pitää kyetä välittämään asiakkaan viesti tuotespesifikaation mukaisesti. Kieleen ja asiasisältöön liittyvät ongelmat on ratkaistava järkevästi, ja viesti on välitettävä kohderyhmälle ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Kääntäjän on osattava löytää, hallita ja hyödyntää erilaisia relevantteja tietolähteitä. Kääntäjän on tunnistettava ja sovellettava lähde- ja kohdekulttuureille tyypillisiä konventioita. Kääntäjän on osattava käyttää modernia käännösteknologiaa.

Käännös tuotetaan huolellisesti antamiesi vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. Kääntäjämme ja tarkistajamme kiinnittävät huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

  1. jos yritykselläsi on käytössä tyyliopas, sitä noudatetaan tunnontarkasti
  2. kohdeyleisölleen hyvin soveltuva, sisällöllisesti tarkka ja ilmaisuvoimainen käännös
  3. yhtenäinen ammattiterminologia toimialasi standardien, yleisten käytäntöjen ja käyttöömme antamiesi taustamateriaalien mukaisesti
  4. oikeinkirjoitusta ja välimerkitystä myöten moitteeton teksti
  5. asiakirjan ulkoasu viimeistellään annettujen ohjeiden mukaisesti.

Mahdolliset epäselvyydet luonnollisesti selvitetään antamiesi ohjeiden mukaisesti.

3

Tarkistus

Traduct edellyttää standardin mukaisesti tarkistajilta vastaavaa pätevyyttä kuin kääntäjiltä. Jos kääntäjä ei ole kohdekielen syntyperäinen puhuja, tarkistajan on pääsääntöisesti oltava kohdekielen syntyperäinen puhuja.

Tarkistaja vertailee käännöksen sisältöä lähtötekstin sisältöön ja varmistaa käännöksen virheettömyyden ja soveltuvuuden tarkoitukseensa. Tarkistuksen jälkeen kääntäjä käsittelee tarkistajan kommentit ja korjaa tarvittaessa käännöstä ja viimeistelee sen ennen työn toimittamista asiakkaalle.

4

Palaute

Palautteen huomioon ottaminen on kiinteä osa Traductin laatujärjestelmää. Otamme mielellämme vastaan palautetta kaikista käännöksistämme ja toteutamme esitetyt muutokset ilman lisälaskutusta, mukaan lukien printtimedioiden oikoluvut. Erityisen mielellämme kuuntelemme loppukäyttäjien palautetta: markkinoinnin, myynnin tai tuotannon etulinjassa työskenteleviä ammattilaisia, jotka käännöstä käytännössä tarvitsevat ja käyttävät. Korjaukset päivitetään käännösmuisteihin ja termitietokantoihin, ja näin kertyvä tietämys parantaa jatkuvasti käännöstesi laatua ja lisää kustannustehokkuutta.

5

Oikoluku

Oikoluku tarkoittaa painettavan tai digitaalisesti julkaistavan tekstin ulkoasun tarkistusta. Lähtökohta on, että tekstin varsinainen sisältö on jo lyöty lukkoon, joten siihen ei niinkään kiinnitetä huomiota. Päätarkoitus on karsia pois kirjoitusvirheet, tavutusvirheet, taitossa yli juoksevat tekstien hännät ja muut vastaavat ongelmat. Haluttaessa voidaan kiinnittää huomiota myös ulkoasun tyyliin ja viestinnällisyyteen: näyttääkö pääotsikko hyvältä vai pitäisikö sitä esim. suurentaa, toimivatko kuvat ja kuvatekstit hyvin yhdessä myös tässä kieliversiossa jne.