Hur du lyckas på mässor i Tyskland

Saksan messut

Ska du delta i en mässa i Tyskland? Tyskland är Europas mest betydande land i fråga om mässor. Företag som eftersträvar tillväxt och export beger sig ofta dit, av goda skäl. Konkurrensen är emellertid hård och många aktörer konkurrerar om kundernas uppmärksamhet. Vi ska berätta hur du lyckas bättre än dina konkurrenter på Tysklands stormässor.

Tyskland är ett land där man delvis säljer på engelska men bara köper på tyska. För att ha framgång på Tysklands mässor och överlag på tyska marknaden är det viktigt att behärska språket och kulturen – eller anlita en expert som hjälper företaget att undvika kulturella fallgropar. 

 

”Många av de mest potentiella kunderna talade bara tyska och den tyskspråkiga betjäningen gav oss en värdefull konkurrensfördel jämfört med de andra utställarna. Vi skulle definitivt köpa tjänsten på nytt.”
 

I juni gjorde vi vår första mässresa. Vi åkte till Bauma-mässan för anläggningsmaskiner i München tillsammans med vår kund Rodo Machinery. Veckan i Tyskland var gynnsam för Rodo och Juulia som är försäljnings- och marknadsföringsansvarig på Traduct bidrog till framgången genom att hjälpa kunden med försäljning och tolkning på tyska. Nu ska vi berätta hur du lyckas på mässor i Tyskland.
 

Betydelsen av att kunna språket och förstå kulturen på mässan 

Vd:n för Rodo Machinery Jarno Kylander var nöjd med erfarenheten. ”Det var den första mässan i Tyskland för vårt företag i vår strävan efter tillväxt i Europa. Vårt mål var att nå ut till europeiska återförsäljare och potentiella kunder på mässan. Vi ville komplettera vårt team med en person som talar flytande tyska och som även har erfarenhet av försäljning och marknadsföring till Tyskland. Vi kände till att tyskarna säljer på engelska men köper på tyska.” 

”Vi valde Traduct som partner eftersom de kunde erbjuda oss en skräddarsydd tjänst till mässan som motsvarade våra behov perfekt. Vårt team förstärktes med Juulia som bland annat förhandlade med kunder på tyska, representerade våra produkter på mässavdelningen och fungerade som tolk i mer krävande situationer. Juulias förhandskunskap om våra maskiner och den tyska affärskulturen hjälpte oss att effektivt nå ut till alla våra potentiella kunder och efter mässan kunde vi direkt fortsätta med affärsförhandlingarna. Många av de mest potentiella kunderna talade bara tyska och den tyskspråkiga betjäningen gav oss en värdefull konkurrensfördel jämfört med de andra utställarna. Vi skulle definitivt köpa tjänsten på nytt.” 
 

Så här lyckas du på mässor i Tyskland

Juulia på Traduct konstaterar att det förutom internationella besökare också fanns många tyskar på mässan som av olika orsaker ville sköta affärerna på sitt modersmål. ”Det här behovet bör absolut inte underskattas eftersom språket har en enorm inverkan på företagens köpvilja i det tyska affärslivet. Det optimala resultatet på tyska mässor uppnås med hjälp av en tyskspråkig person som känner till affärskulturen. Speciellt företag som deltar i en mässa i Tyskland för första gången har stor nytta av tjänsten. Med enbart engelska når man inte ut till alla potentiella kunder på tyska mässor, det är ett faktum.” 

 
”Potentiella kunders köpvilja stiger med upp till 25 procent när de erbjuds material på sitt modersmål.”
 

Traducts nya koncept för mässtjänster inbegriper också en sparrningstjänst som vi erbjuder i samarbete med vår samarbetspartner Birgit Griese-Saarinen på Fideco. Birgit har arbetat som företagskonsult i över tio år och förbereder finländska företag för den tyska marknaden. Via oss är det möjligt att beställa mer omfattande utbildningshelheter men även att boka en timmes sparrning för mässan, där Birgit finslipar det finska företagets färdigheter för att urskilja sig på tyska mässor. Tjänsten kan skräddarsys efter ditt företags behov.  

Vårt mässkoncept omfattar självfallet också översättning av mässmaterial till önskade språk och tyska utgör en väsentlig del. Betydelsen av tyskspråkigt material på mässan bör inte underskattas: undersökningar visar att potentiella kunders köpvilja stiger med upp till 25 procent när de erbjuds material på sitt modersmål.”  

Kontakta oss om ditt företag planerar att delta i en mässa i Tyskland! Tillsammans planerar vi ett mässpaket efter era behov som hjälper er uppnå bästa möjliga resultat på mässan!

Jaa