Resultat från vår kundundersökning

I oktober 2018 genomförde Traduct en kundundersökning, där kunderna fick ge sina synpunkter om vilka delområden de upplever som viktigast i våra översättningstjänster och berätta hur nöjda de är med tjänsternas kvalitet.

Det var många som deltog och svarsfrekvensen blev 21 %. Tack till alla som svarade. Förutom positiv feedback fick vi även en del konstruktiva kommentarer och nyttiga förslag som vi kommer att ta hänsyn till framöver.

Kundernas synpunkter är mycket viktiga för oss, för de hjälper oss att utveckla våra tjänster och även om kundundersökningen är över för denna gång tar vi gärna emot feedback när som helst. Hör gärna av dig om du varit särskilt nöjd med någonting eller om det finns något vi kan förbättra.

Totalbetyget blev denna gång 9 på en skala från 1 till 10, och vi fick därmed en trevlig avslutning på år fjolåret. Men det finns alltid saker att förbättra och där kan feedback från kunderna hjälpa oss i framtiden. 

Jaa