Terminologin påverkar ditt varumärke, vare sig du vill det eller inte

Korrekt terminologi, delad första plats bland 81 % av svararna. Det handlar inte om en analys av riksdagsvalet utan om resultaten från Traducts kundundersökning. Vi bad kunderna att lista de fem viktigaste sakerna med översättningstjänster och terminologin fick stort understöd: 81 procent av alla som svarade ansåg att korrekt terminologi är det viktigaste med översättningstjänster. Vi har tagit responsen i beaktande och lagt större vikt på terminologi och terminologiarbete i Traducts serviceunderlag. 
 
Men spelar det någon roll vilket ord man använder om man ändå blir förstådd? Det är poängen – när betydelserna börjar svikta kan det vara lite si och så med hur orden förstås. Det är just därför som termer är viktiga. En term är inte ett vanligt ord, vars betydelse mer eller mindre beror på sammanhanget, utan en ”etikett” på ett entydigt definierat begrepp som alla ska förstå, såväl personalen på företaget som alla externa intressenter, framförallt kunderna. Med terminologiarbete kan man försäkra att alla använder samma begrepp i samma betydelse. 
 
Allmänspråkets ord lämnar alltid fältet fritt för olika tolkningar och betydelsen beror ofta på situationen. Man kan säga att firmans kontor finns i grannhuset och att Mikko har varit i huset i fem år – med huset avses först en fysisk byggnad men senare företaget. Det stör ingen eftersom betydelsen framgår tydligt av kontexten och alla känner till talesättet. 
 
När man övergår från allmänspråk till specifikt fackspråk bör man undvika flyktiga och situationsbundna betydelser. Idealsituationen är att samma term alltid beskriver samma begrepp, och att samma term inte har någon annan betydelse. 
 
Företagets egen terminologi – hur man talar om sina produkter och tjänster, vilka begrepp och termer man använder – påverkar allt man gör, från produktion till marknadsföring, försäljning och innehållsproduktion, och naturligtvis även översättning av innehållet. Otydlig terminologi är ett rätt allmänt problem som orsakar missförstånd, onödigt arbete och extra kostnader. Kongruent terminologi däremot sparar tid, pengar och arbete. En växande andel av verksamheten och handeln sker över webben, vilket lägger ytterligare vikt på enhetlig varumärkeskommunikation med korrekt terminologi
 
Ett tydligt begreppssystem och begripliga termer gör med andra ord varumärket klarare, dåliga val besudlar också produkten och tjänsten. I en omfattande enkät ansåg 72 procent av alla som svarade att inkonsekvent terminologi har en negativ inverkan på ett företags varumärke.
 

 

Termbank i molnet

 

Traducts lösning för terminologihanteringen på ditt företag är qTerm: Terminformation som produceras av professionella översättare sparas i en molntjänst, där du har tillgång till den i realtid. Fördelarna är ömsesidiga – översättarna har tillgång till rätt termer och dina innehållsleverantörer kan använda ordlistan i sitt arbete. Alla arbetar effektivare och det är lättare att försäkra att kommunikationen är enhetlig. Nyttan är betydande i synnerhet om din organisation har många innehållsleverantörer som arbetar på olika ställen. 
 
Det är inte alltid lätt att påverka oklarheter i begrepp och terminologi, men det lönar sig att se till att den terminologi som organisationen själv hanterar är klar och tydlig. Tillsammans kan vi ta kontroll över termerna och ladda upp dem i molnet! 
 
Fördelar med systematiskt terminologiarbete:  
•    Konsekvent och enhetlig terminologi gör ditt varumärke klarare: kommunikationen är korrekt och professionell.  
•    Både den interna och den externa kommunikationen blir effektivare, man sparar tid och undviker missförstånd när alla använder samma begrepp i samma betydelse.  
•    En molnbaserad termbas ger hela organisationen tillgång till översättarnas och specialisternas sakkunskap.  
•    Molnplattformen är en effektiv kanal för organisationens specialister att ge respons till dem som levererar språktjänster: översättare, editorer, tolkar och innehållsleverantörer kan lita på den terminologi de använder, och man slipper korrigera samma fel många gånger. 
 
 
 
Turkka Kulmala
Texten är skriven av skepparen på Traduct, en slagfärdig översättare med förkärlek för terminologi


 

Jaa