Översättningar: Erfarna, infödda facköversättare garanterar ett effektivt budskap

Av oss får du kreativa, tillförlitliga och högklassiga översättningar för att lyfta ditt företags kommunikation. Bygg upp ditt varumärke och nå ut med din berättelse lika effektivt på alla språk och marknadsområden. Traducts smidiga processer och personliga service garanterar att ditt budskap når fram. 

  1. Alla uppdrag tas emot av en erfaren kontaktperson som analyserar materialet tillsammans med våra översättare. Redan i analysen beaktar vi givetvis upprepningar och produktivitetsfördelarna som våra översättningsverktyg medför. Analysen hjälper oss att ge dig en mer exakt uppskattning av leveranstiden och kostnaden.
  2. Alla översättningar görs av erfarna professionella översättare som utgår från din beskrivning av textens syfte och målgrupp. Vi beaktar även dina behov vad gäller media, programvaror eller plattformar – från vanliga Office-format till InDesign eller undertexter. Översättningen levereras i önskat format, vilket sparar tid för dig och din grafiker.
  3. Alla översättningar granskas av en ytterligare översättare – det är med andra ord alltid två professionella översättare som arbetar med din text för att säkerställa att översättningen är grundligt utförd, språkdräkten finslipad och risken för fel minimerad. Efter granskningen slutförs arbetet av den ursprungliga översättaren. Du har alltid möjlighet att kommentera översättningen och få den redigerad efter dina önskemål för att ditt budskap ska nå fram precis som du har tänkt dig. Vi  utför gärna även korrekturläsning innan den färdiga texten publiceras.
  4. Eventuella synpunkter och korrigeringar införs i vårt översättningsminne och/eller termbanker, vilket bidrar till jämn kvalitet, oberoende av enskilda översättare, och kontinuerlig förbättring.

Läs mer om våra kvalitetscertifierade tjänster

Vi erbjuder även auktoriserade översättningar för följande språkpar:

  • finska–engelska
  • finska–franska
  • finska–tyska
  • engelska–finska
  • franska–finska
  • tyska–finska

Söker du en tillförlitlig översättningspartner för internationell kommunikation? Då har du kommit rätt. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

BE OM OFFERT

RODO Machinery medverkade på Bauma-mässan i München i april 2019. Vårt mål var att nå ut till europeiska återförsäljare och potentiella kunder på mässan. Vi ville komplettera vårt team med en person som talar flytande tyska och som även har erfarenhet av försäljning till Tyskland och av landets affärskultur.

Vi valde Traduct som partner eftersom de kunde erbjuda en skräddarsydd tjänst till mässan som motsvarade våra behov perfekt. Vårt team förstärktes med en person som bland annat förhandlade med kunder på tyska, representerade våra produkter på mässavdelningen och fungerade som tolk i mer krävande situationer. Många av de mest potentiella kunderna talade bara tyska och den tyskspråkiga betjäningen gav oss en värdefull konkurrensfördel jämfört med de andra utställarna. Jag skulle definitivt köpa tjänsten på nytt.

Verkställande direktör, RODO Machinery Oy