Transcreation – kreativ översättning

Transcreation är ett specialområde inom flerspråkig kommunikation som kombinerar vanlig översättning med kreativ innehållsproduktion. Vi på Traduct är specialiserade på kreativ översättning, det vill säga att vi i stället för att översätta enskilda ord tar hänsyn till hur den omgivande kulturen påverkar budskapet. Vårt kontor ligger i Åbo, men våra kunder finns runt om i Finland och i andra länder.

Hur skiljer sig transcreation från vanlig översättning?

För en översättare är det här egentligen inget nytt – att redigera och förbättra texten så att den i många fall blir bättre än originalet. Och så ska det förstås vara. Men transcreation handlar om mer än bara redigering av texten. I stället utgår man ifrån att texten troligen behöver anpassas till en annan kultur.Fördelar med transcreation: Vad får du som kund ut av översättarens expertis?

Läsarvänlighet. Din text kanske fungerar bra som den är – på källspråket. Men ta till exempel en svensk marknadsföringstext i Finland. Trots närheten mellan grannländerna finns stilmässiga skillnader och en text som fungerar bra i Sverige kan låta styltig i Finland, med konstiga ordval och en alltför översvallande ton. Därför måste översättaren vara kreativ och våga redigera texten.

Marknadsanpassning. Ett enkelt exempel är valutor och måttenheter – dollar bör konverteras till kronor eller euro och tum till millimeter. Liksom det motsatta, om det är vad marknadsområdet fordrar. Allt detta ingår i transcreation.

Kulturell anpassning. Att arbeta med olika språk handlar om mer än att uttrycka saker på olika sätt. Även företeelser, idéer, tankesätt och hela världsåskådningen kan skilja sig åt. Lavskrikan är en fågel som i Finland anses vara en sympatisk liten gäst vid lägerelden. På tyska heter den däremot Unglückshäher, dvs. ”olycksskrikan”. Det kan låta som en bagatell, förutom om en semesterort i Lappland bygger upp hela sitt varumärke och sin berättelse kring denna olycksbådande fågel. Då kanske tyska turister hellre väljer ett annat semesterställe för att undvika olycksfågeln. En ännu större blunder kan vara att man oavsiktligt väljer en logotyp som förolämpar människors religion.

Ditt varumärke. En kunnig språkarbetare lär med tiden känna ditt företag och varumärke och blir en värdefull partner som hjälper dig att bygga upp och utveckla ditt varumärke. Du får hjälp med slagord till kampanjer och liknande reklamfraser som fungerar lika bra på olika marknader och undviker pinsamma missar som lätt kan bli dyra.

Hur uppnår man bästa möjliga resultat?

  • Ge bakgrundsinformation: vad är utgångsläget, vilka är målen och finns det speciella omständigheter att ta hänsyn till?
  • Ta hjälp av alla involverade: be om synpunkter från experter i din egen organisation och förmedla dem till översättaren.
  • Ge feedback: inte ens den duktigaste översättaren är allvetande – berätta för oss om responsen från marknaden.
  • De bästa resultaten uppnås ofta genom långvarigt samarbete, vilket också återspeglas i ditt varumärke.

Blev du intresserad? Är du osäker på om du ska välja en vanlig översättning eller transcreation? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Traducts översättningar har varit utmärkta från första början och hållit samma höga nivå år efter år. Särskilt imponerade har vi varit av deras grepp om tekniska branschtermer och flytet i deras finska översättningar. Samarbetet har löpt smidigt, och de har alltid varit flexibla med leveranstiderna. Jag kan varmt rekommendera Traduct som översättningspartner!

Marknadsföringschef, Bridgestone